TARGOWISKO GIMNNE Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
TARGOWISKO GIMNNE Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
TARGOWISKO GIMNNE Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
TARGOWISKO GIMNNE Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
TARGOWISKO GIMNNE Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT: 2011

LOKALIZACJA: BUK

POW. ZAKRESU OPRACOWANIA: 15 516,51 m2

POW. UTWARDZONA: 4031,33 m2

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA: 2807,57 m2

POW. ZABUDOWY: 620,23 m2

AUTOR: PAWEŁ LITWINOWICZ, PIOTR KLUJ