ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZESPÓŁ SZKÓŁ

PROJEKT: 2010

LOKALIZACJA: UMIASTÓW

POW. UŻYTKOWA: 3107,78 m2

KUBATURA: 13993,08 m3

AUTOR: PAWEŁ LITWINOWICZ, PIOTR KLUJ