MUSIC SCHOOL EXTENSION
MUSIC SCHOOL EXTENSION
MUSIC SCHOOL EXTENSION
MUSIC SCHOOL EXTENSION
MUSIC SCHOOL EXTENSION
MUSIC SCHOOL EXTENSION
MUSIC SCHOOL EXTENSION

Celem działań przestrzenno – architektonicznych było wprowadzenie ładu przestrzennego przez wpisanie się projektowanego obiektu w istniejącą architekturę śródmiejską. Nowy budynek podporządkowuje sobie nieregularną zabudowę oficyn kamienic, tworząc czytelny układ zabudowy śródmiejskiej wraz z ciągami pieszych, placami oraz terenami zielonymi.

PROJECT: 2013

LOCATION: NOWY TOMYŚL

FLOOR AREA: 1322,43 sqm

VOLUME: 8591,91 cbm

AUTHOR: PAWEŁ LITWINOWICZ, PIOTR KLUJ