ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ
ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ
ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ
ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ
ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ
ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ
ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ

Celem działań przestrzenno – architektonicznych było wprowadzenie ładu przestrzennego przez wpisanie się projektowanego obiektu w istniejącą architekturę śródmiejską. Nowy budynek podporządkowuje sobie nieregularną zabudowę oficyn kamienic, tworząc czytelny układ zabudowy śródmiejskiej wraz z ciągami pieszych, placami oraz terenami zielonymi.

PROJEKT: 2013

LOKALIZACJA: NOWY TOMYŚL

POW. UŻYTKOWA: 1322,43 m2

KUBATURA: 8591,91 m3

AUTOR: PAWEŁ LITWINOWICZ, PIOTR KLUJ