PUBLIC LIBRARY IN CHODZIEŻ
PUBLIC LIBRARY IN CHODZIEŻ
PUBLIC LIBRARY IN CHODZIEŻ
PUBLIC LIBRARY IN CHODZIEŻ
PUBLIC LIBRARY IN CHODZIEŻ
PUBLIC LIBRARY IN CHODZIEŻ

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się z części istniejącej oraz nowo-projektowanej.  Istniejący budynek biblioteki został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. W nowym skrzydle zlokalizowano wypożyczalnię dla dzieci, młodzieży, wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, dział multimedialny, punkt informacyjny wraz z funkcjami towarzyszącymi. W budynku zaprojektowano system automatycznej identyfikacji RFID-UHT stanowiącego system zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych. Obiekt posiada wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Nowe główne wejście do projektowanego skrzydła zlokalizowane jest od strony parku. Przy wejściu zlokalizowano, rampę dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście stanowiące jednocześnie wyjście ewakuacyjne znajduje się po stronie dziedzińca. Dziedziniec zadaszony membranami ma pełnić funkcję przestrzeni na imprezy kulturalne, wystawy organizowane w ramach działalności biblioteki. Prosta, nowoczesna bryła stanowi kontrast dla istniejącego obiektu oraz tło dla zieleni parkowej. Rozwiązania przestrzenne budynku w połączeniu z zaaranżowaną przestrzenią istniejącej części wzajemnie się uzupełniają, wprowadzając nową wartość w przestrzeń miejską.

PUBLIC LIBRARY IN CHODZIEŻ

PUBLIC BUILDING – LIBRARY

PROJECT: 2015

LOCATION: CHODZIEŻ

FLOOR AREA: 1844,74 sqm

VOLUME: 12009,80 cbm

COOPERATION: RAPKE:ARCHITEKCI

AUTHOR: PAWEŁ LITWINOWICZ