MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHODZIEŻY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHODZIEŻY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHODZIEŻY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHODZIEŻY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHODZIEŻY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHODZIEŻY

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się z części istniejącej (poddanej przebudowie) oraz nowo-projektowanej.  Istniejący budynek biblioteki został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu ma na celu poprawę układu funkcjonalno-użytkowego oraz wprowadzenie nowych funkcji obiektu dostosowanych do dzisiejszych potrzeb. W nowym skrzydle zlokalizowano wypożyczalnię dla dzieci, młodzieży, wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, dział multimedialny, punkt informacyjny wraz z funkcjami towarzyszącymi. W budynku zaprojektowano system automatycznej identyfikacji RFID-UHT stanowiącego system zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych. Obiekt posiada wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Nowe główne wejście do projektowanego skrzydła zlokalizowane jest od strony parku. Przy wejściu zlokalizowano, rampę dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście stanowiące jednocześnie wyjście ewakuacyjne znajduje się po stronie dziedzińca. Dziedziniec zadaszony membranami ma pełnić funkcję przestrzeni na imprezy kulturalne, wystawy organizowane w ramach działalności biblioteki. Prosta, nowoczesna bryła stanowi kontrast dla istniejącego obiektu oraz tło dla zieleni parkowej. Rozwiązania przestrzenne budynku w połączeniu z zaaranżowaną przestrzenią istniejącej części wzajemnie się uzupełniają, wprowadzając nową wartość w przestrzeń miejską.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BIBLIOTEKA

PROJEKT: 2015

LOKALIZACJA: CHODZIEŻ

POW. UŻYTKOWA: 1844,74 m2

KUBATURA: 12009,80 m3

WSPÓŁPRACA: RAPKE:ARCHITEKCI

AUTOR: PAWEŁ LITWINOWICZ